Miesięczne archiwum: lipiec 2019

Wdrażanie systemu SAP w firmie

Przedsiębiorstwa, aby zoptymalizować działania, stosują wiele systemów, które mają te zadania ułatwić. Obecnie najpopularniejszym systemem ERP jest SAP ERP. Najbardziej rozbudowany, a zarazem najbardziej uniwersalny system wspomagający zarządzanie na świecie, daje możliwości każdemu przedsiębiorstwu z sektora MSP, oraz dużym podmiotom. Korzystając z wybranych modułów, potrzebnych do wprowadzenia w firmie, zyskujemy ciekawe i skuteczne narzędzie ułatwiające nam pracę. Uniwersalność systemu daje nam możliwość dopasowania modułów bezpośrednio d naszej branży, nawet jeśli jest ona bardzo specyficzna. Czytaj dalej